logo

Kniha starého zemského, městského a jiného práva

Nejúplnější sbírka právních textů předhusické doby